Priser

Pris

Det koster 9900kr for en plads i
4-kløveren. Heraf dækker kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter. Dog maksimalt 6414 kr. I vil derfor hver måned modtage et skattefrit tilskud på 6414kr, som vil blive sat ind på jeres konto.
Jeres egenbetaling vil udgør 3486kr.

For en plads i den privatpasningsordning betales der for alle 12 måneder. Dette gælder også ved sygdom og ferie. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for alle 12 måneder. 
Prisen dækker fuld kost, klude, bleer, udflugter, materialer mm.

Der er et reservationsgebyr på 3486 kr som vil blive fratrukket 1. måneds betaling.
Reservationsgebyret tilbagebetales ikke, hvis pladsen ikke ønskes af jer alligevel.

Pris og tilskud tilpasses hvert år til den 1 januar, prisændringerne varsles i December.


Praktisk ang. betaling

I skal indbetale det fulde beløb på 9900 kr til min konto, således at det er til rådighed senest d. 1 i måneden. 
Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer, ligeledes skal i betale forud til mig. 

Pladsanvisningen

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes henvendelse til Tine Rohde fra pladsanvisningen ved Aarhus kommune på tlf. 89402222 

Der føres tilsyn hos mig af Aarhus kommune, af pædagogisk konsulent Ina Lyngesen .

Kommunen yder søskendetilskud til en plads i den privatpasningsordning.
Der ydes dog ikke tilskud til helt eller delvis friplads.