Værdier

Læreplanstemaer i hverdagen

I min privatpasningsordning arbejder jeg ud fra de nye styrkende læreplaner. På den måde kommer jeg rundt om det hele barn, når vi øver og udvikler os dagen igennem. Her kan i læse lidt om, hvordan jeg i hverdagen arbejder med barnets trivsel og udvikling i praksis.

Barnets alsidige personlig udvikling

Hos mig møder barnet en positiv og anerkendende voksen hver dag. Jeg ser barnet hvor det er og tager udgangspunkt i hvad det kan. Jeres barn vil hos mig blive støttet og guidet gennem det, der skal øves i.
 Jeg vil sørge for, at jeres barn bliver tilpas udfordret og lade det opleve noget lykkes, når man øver sig. Derudover har jeg fokus på børnenes selvværd, ved at inddrage dem i dagligdagen, at give dem små opgaver og lade dem føle, at de bidrager til fællesskabet.

Social udvikling

I vores lille fælleskab har jeg fokus på fri leg og venskaber. Det er gennem legen at venskaber etableres og udvikles. Jeg støtter og respekterer børnenes initiativer, giver dem mulighed for at eksperimentere, samarbejde, forhandle, indgå kompromiser og løse konflikter for at få legen til at udvikle sig.

Kommunikation og Sprog

Jeg støtter, øver og udvikler børnenes sprog i dagligdagen. Vi læser bøger, synger sange med fagter, bruger sangkuffert med konkreter, læser rim og remser, snakker om hvad vi laver og sætter ord på handling.  

Krop, sanser og bevægelse

En del af barnets læring sker når barnet er i bevægelse. Vi sørger for at sanserne bliver stimuleret i hverdagen. Vi laver motorikbane, vi cykler, gynger, hopper, danser, synger sanglege, løber i naturen på bakker og forskelligt underlag. Jeg giver børnene ro til at få de nødvendige lure. Jeg hjælper børnene med at lære deres kropsdele at kende.  

Natur, udeliv og science

Hos mig har vi masser af muligheder for at komme ud i naturen. Jeg har en stor lukket have, med sandkasse og stimuli til sanserne via rutsjebane og gynger. Jeg har min egen lille skov i baghaven, hvor vi finder dyr under blade og sten, finder gemmesteder, klatre og laver huler. Bondemanden lige om hjørnet, hvor der dyr som gerne vil klappes og kæles med.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi er kreative ud fra årstidens højtid, vi slår katten af tønden, sår karse, danser om juletræ, får besøg af nissen, snakker om hvordan man sidder ved bordet, vi øver os i at sende maden rundt. Vi synger sange der passer til årstidens højtider. Vi hører musik og danser.
Vi maler, tegner, leger med ler, klipper og klistre.